Liên Hệ : 09.38.78.49.77 (Mr.Phong)

Đại Lý Phân Phối Bơm Torishima Tại Việt Nam

Bài đăng phổ biến

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Bóng đèn diệt khuẩn G40T10 sankyodenki

Bóng đèn uv diệt khuẩn Sankyo Denki-thao@hoangthienphat.comBóng đèn uv diệt khuẩn Sankyo Denki được ứng dụng trong  khử trùng không khí, bề mặt của vật liệu khác nhau và nước hoặc chất lỏng trong các nhà máy thực phẩm, nhà máy thủy sản, nhà hàng, kho đông lanh Bóng đèn UV Sankyodenki
được công ty Hoàng Thiên Phát làm đại lý phân phối, cung cấp Bóng đèn uv diệt khuẩn, thiết bị diệt khuẩn sankyo denki Bóng đèn uv diệt khuẩn Sankyo Denki
Sankyodenki nhà máy có trụ sở tại nhật là chuyên gia về diệt khuẩn trong không khí, nước uống . Bóng đèn UV Sankyodenki được sản xuất phục vụ nhu cầu cho các nhà máy thủy sản, nhà hàng, kho đông lạnh   tại Việt Nam là Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát
Bóng đèn uv diệt khuẩn Sankyo Denki Được phân phối cung cấp bởi Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát, để được tư vấn hổ trơ vui lòng liên hệ:
Email: duytu@hoangthienphat.com.  Một số model Bóng đèn UV Sankyodenki:
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G6T5
Germicidal lamps G36T5/G5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G8T5
Germicidal lamps G36T5/4P
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G10T8
Germicidal lamps G55T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G15T8
Germicidal lamps G64T5L
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G20T10
Germicidal lamps G64T5/4P
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G25T8
Germicidal lamps GPX5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G30T8
Germicidal lamps GPX7
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G40T10
Germicidal lamps GPX9
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps GTL2
Germicidal lamps GPX11
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps GTL3
Germicidal lamps GPX13
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G7T5
Germicidal lamps GPL18/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G10T5L
Germicidal lamps GPL24/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G10T5/4P
Germicidal lamps GPL36/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G11T5
Germicidal lamps GPL55/K
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G14T5
Germicidal lamps GLK8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G14T5/4P
Germicidal lamps GLD8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G16T5
Germicidal lamps GLD15MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G20T5
Ballast GEKF08100AB1 for GLK8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G22T5/436/Fa8
Ballast EDB08100AB1 for GLD8MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G22T5/436/4P
Ballast EDD15100AB1 for GLD15MQ
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G36T5L
Sorket for all double tube lamp 94400170
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G36T5/G5
UV-B lamp G4T5E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G36T5/4P
UV-B lamp G6T5E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G55T8
UV-B lamp G8T5E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G64T5L
UV-B lamp G15T8E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G64T5/4P
UV-B lamp G20T10E
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps GPX5
UV-B lamp G25T8E
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GPX7
UV-B lamp G40T10E
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GPX9
Blacklight blue lamps F4T5BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GPX11
Blacklight blue lamps F6T5BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GPX13
Blacklight blue lamps F8T5BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GPL18/K
Blacklight blue lamps F10T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GPL24/K
Blacklight blue lamps F15T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GPL36/K
Blacklight blue lamps F18T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GPL55/K
Blacklight blue lamps F20T10BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GLK8MQ
Blacklight blue lamps F20T10BLB/RS
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GLD8MQ
Blacklight blue lamps F30T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps GLD15MQ
Blacklight blue lamps F36T8BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Ballast GEKF08100AB1 for GLK8MQ
Blacklight blue lamps F40T10BLB
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Ballast EDB08100AB1 for GLD8MQ
Blacklight blue lamps F40T10BLB/RS
Đại lý bóng đèn UV Sankyo denki
Ballast EDD15100AB1 for GLD15MQ
Blacklight lamps F4T5BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Sorket for all double tube lamp 94400170
Blacklight lamps F6T5BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki
UV-B lamp G4T5E
Blacklight lamps F8T5BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki
UV-B lamp G6T5E
Blacklight lamps F10T8BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki
UV-B lamp G8T5E
Blacklight lamps F15T8BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki
UV-B lamp G15T8E
Blacklight lamps F20T10BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki
UV-B lamp G20T10E
Blacklight lamps F40T10BL
Đại lý đèn UV Sankyo denki
UV-B lamp G25T8E
Compact blacklight blue lamps FPX5BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki
UV-B lamp G40T10E
Compact blacklight blue lamps FPX7BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Blacklight blue lamps F4T5BLB
Compact blacklight blue lamps FPX9BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Blacklight blue lamps F6T5BLB
Compact blacklight blue lamps FPX11BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Blacklight blue lamps F8T5BLB
Compact blacklight blue lamps FPX13BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Blacklight blue lamps F10T8BLB
Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Blacklight blue lamps F15T8BLB
Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Blacklight blue lamps F18T8BLB
Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Blacklight blue lamps F20T10BLB
Compact blacklight blue lamps FPX7BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Blacklight blue lamps F20T10BLB/RS
Compact blacklight blue lamps FPX9BLB
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Blacklight blue lamps F30T8BLB
Compact blacklight blue lamps FPX11BLB
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Blacklight blue lamps F36T8BLB
Compact blacklight blue lamps FPX13BLB
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Blacklight blue lamps F40T10BLB
Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Blacklight blue lamps F40T10BLB/RS
Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Blacklight lamps F4T5BL
Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Blacklight lamps F6T5BL

Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Blacklight lamps F8T5BL
Germicidal lamps G4T5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Blacklight lamps F10T8BL
Germicidal lamps G6T5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Blacklight lamps F15T8BL
Germicidal lamps G8T5
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Blacklight lamps F20T10BL
Germicidal lamps G10T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Blacklight lamps F40T10BL
Germicidal lamps G15T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Compact blacklight blue lamps FPX5BLB
Germicidal lamps G20T10
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Compact blacklight blue lamps FPX7BLB
Germicidal lamps G25T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Compact blacklight blue lamps FPX9BLB
Germicidal lamps G30T8
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Compact blacklight blue lamps FPX11BLB
Germicidal lamps G40T10
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Compact blacklight blue lamps FPX13BLB
Germicidal lamps GTL2
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Compact blacklight blue lamps FPL18BLB/K
Germicidal lamps GTL3
Bóng đèn diệt khuẩn Sankyo Denki
Compact blacklight blue lamps FPL24BLB/K
Germicidal lamps G7T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Compact blacklight blue lamps FPL36BLB/K
Germicidal lamps G10T5L
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki

Germicidal lamps G10T5/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G4T5
Germicidal lamps G11T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G6T5
Germicidal lamps G14T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G8T5
Germicidal lamps G14T5/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G10T8
Germicidal lamps G16T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G15T8
Germicidal lamps G20T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G20T10
Germicidal lamps G22T5/436/Fa8
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G25T8
Germicidal lamps G22T5/436/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G30T8
Germicidal lamps G36T5L
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G40T10
Germicidal lamps G11T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps GTL2
Germicidal lamps G14T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps GTL3
Germicidal lamps G14T5/4P
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G7T5
Germicidal lamps G16T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G10T5L
Germicidal lamps G20T5
Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki
Germicidal lamps G10T5/4P
Germicidal lamps G22T5/436/Fa8
Đại lý đèn UV Sankyo denki
Germicidal lamps G36T5L
Germicidal lamps G22T5/436/4P
Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hoàng Thiên Phát làm Đại lý bóng đèn UV Sankyo Denki
tại thị trường Việt Nam.